Home / کودکان و والدین / تعلیم و تربیت

تعلیم و تربیت

روش های غلط تربیتی کودک,بدترین تنبیه کودک

Post Views = 10122“”والدین گرامی بهتون توصیه میکنم حتما این بخش رو به طور کامل مطالعه بفرمایید.مطمئن باشید این متن فوق العاده سودمنده.خیلی از روش هایی که من خودم شخصا در بسیاری از مقالات روانشناسی کودک خونده بودم و بعضا از مشاورین شنیده بودم در این بحث به چالش کشیده …

ادامه مطلب...