Home / کودکان و والدین / تغذیه ی کودک

تغذیه ی کودک

با نوزادی که شیر مادر و یا شیرخشک نمی خورد چه کنیم؟

Post Views = 5589 با نوزادی که شیر مادرش را نمی خورد و میلی به انواع شیرخشک ندارد چه کار باید کرد؟ چطور باید او را سیر کنیم؟ خیلی‌ها برای پیدا کردن شیر مناسب برای نوزادشان به مشکل برمی‌خورند. پیشنهاد خیلی‌ها در چنین مواردی استفاده از شیر حیواناتی مانند گاو  …

ادامه مطلب...